Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Met ingang van januari 2021 wordt de normale inning van de FSO-premie hervat. De facturatie daarvan is inmiddels van start gegaan.

Het premiepercentage voor 2021 is gebaseerd op de algemeen verbindend verklaarde FSO cao (stcrt. 19842 d.d. 13-5-2020) en bedraagt 0,66% van het premieplichtig loon, waarvan 0,22% op het loon van de werknemer mag worden ingehouden. Voor vragen over de premie-inning en de betaling daarvan kan contact worden opgenomen met de afdeling premie-inning van stichting FSO (premie@stichtingfso.nl). 


Terug naar overzicht