Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Met ingang van 1 januari 2023 is een nieuwe FSO cao overeengekomen voor een periode van een jaar. De FSO cao is algemeen  verbindend verklaard bij Ministrieel besluit op 28-2-2023 (Stcrt. 4070 d.d. 2-3-2023). Hierdoor geldt deze cao voor alle bedrijven die besloten busvervoer verrichten. 

De verschuldigde premie bedraagt in 2023, evenals in de voorgaande jaren, 0,66%. Hiervan mag 0,22% worden ingehouden op het loon van de werknemer.
 

Voorgaande algemeen verbindend verklaarde FSO-CAO's:

 

CAO FSO (2022)

 

CAO FSO (2020-2021)

CAO FSO (2019)

 

CAO FSO (2017-2018)

CAO FSO (2013-2017)
 

CAO FSO (2011-2013) 


CAO FSO (2006-2011)