Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Met ingang van 1 januari 2023 is een nieuwe FSO cao overeengekomen voor een periode van een jaar. De FSO cao is algemeen  verbindend verklaard bij Ministrieel besluit op 28-2-2023 (Stcrt. 4070 d.d. 2-3-2023). Hierdoor geldt deze cao voor alle bedrijven die besloten busvervoer verrichten. 

De verschuldigde premie bedraagt in 2023, evenals in de voorgaande jaren, 0,66%. Hiervan mag 0,22% worden ingehouden op het loon van de werknemer.

 

Er is nog geen nieuwe FSO cao afgesproken voor 2024. Dit betekent dat er vooralsnog geen premie FSO zal worden geheven. 
 

Voorgaande algemeen verbindend verklaarde FSO-CAO's:

 

CAO FSO (2022)

 

CAO FSO (2020-2021)

CAO FSO (2019)

 

CAO FSO (2017-2018)

CAO FSO (2013-2017)
 

CAO FSO (2011-2013) 


CAO FSO (2006-2011)