Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

FSO CAO

Met ingang van 1 januari 2020 is een nieuwe FSO cao overeengekomen voor een periode van twee jaar. Voor deze cao wordt een algemeen verbindend verklaring aangevraagd bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra deze wordt afgegeven geldt deze cao met voor alle bedrijven die besloten busvervoer verrichten.

De verschuldigde premie bedraagt in 2020 en 2021, net zoals voor 2019, 0,66%. Hiervan mag 0,22% worden ingehouden op het loon van de werknemer.
 

Voorgaande FSO-CAO's:

CAO FSO (2019)

 

CAO FSO (2017-2018)

CAO FSO (2013-2017)
 

CAO FSO (2011-2013) 


CAO FSO (2006-2011)