Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Welkom op de website van het Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer (FSO).

De Stichting FSO is het sociaal fonds van de bedrijfstak besloten busvervoer en heeft als doel het uitvoeren, financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector besloten busvervoer. Vanuit het fonds vindt bekostiging plaats van diverse bedrijfstakactiviteiten, zoals het geven van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, activiteiten op het gebied van opleiding en arbeidsomstandigheden, de bevordering van de naleving van de CAO besloten busvervoer en imagoverbetering.

Voor de realisatie van haar doelstellingen heeft de stichting financiële middelen nodig. Deze worden verkregen uit een bij CAO geregelde heffing bij de werkgevers die in de bedrijfstak besloten busvervoer actief zijn. Ook werknemers dragen door middel van premie-inhouding op het brutoloon bij aan de activiteiten van de stichting.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, te weten Busvervoer Nederland, FNV en CNV Vakmensen. Deze organisaties zijn allen betrokken bij de totstandkoming van de FSO CAO.